دستیابی محققان ایرانی به فناوری ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی


دستیابی محققان ایرانی به فناوری ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی



دستیابی محققان ایرانی به فناوری ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی.
ربات‌ها تصمیم اخلاقی می‌گیرند !

وزیر بهداشت از ساخت مدل اولیه دستگاه کبد زیست مصنوعی از سوی محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت..
چالش‌های ماشین اخلاق گرا

دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم معرفی این دستاورد در جمع خبرنگاران اضافه کرد: این دستگاه  به عنوان کبد زیست مصنوعی به کار می رود و در حال حاضر فاز دوم ساخت این دستگاه به پایان رسیده، محققان به سوی انجام فاز سوم حرکت می نمايند..
كارگزاران مصنوعی اخلاق مدار
دکتر کامران باقری لنکرانی
وی اضافه کرد: وقتی که کبد از کار می افتد سلولهای اون کارکرد خود را از دست می دهند و این باعث می شود که سموم و مواد زائد در بدن بیماری باقی بماند که با باقی ماندن این حالت فرد دچار اغما شده و در نهایت بیمار فوت می شود..
اتفاق تازه میان ربات‌ها
وزیر بهداشت اضافه کرد: یکی از کارهایی که می توان در وقت نارسایی حاد کبدی برای بیمار انجام داد تعبیه سیستم هایی هست که بتواند کارکرد کبد را اجرا کند.
پیش از این در دنیا این کارکردها در دستگاههای غیر زیستی انجام شده بود اما اکنون تلاش شده که با هستفاده از سلولهای کبدی و در خارج از بدن این کار به صورت زیستی انجام گیرد..
نمایش ربات خانگی
لنکرانی با اشاره به پیچیدگی کارکرد این دستگاه یادآور شد: نگهداری سلولهای کبدی، تکثیر و برنامه دادن اون بر روی غشاهایی که بتواند کارکردهای سلولها را حفظ کند و از اون جدا نشود و همچنین شرایط زیستی سلولها را در محیط خارج از بدن حفظ کند از جمله ویژگیهای این دستگاه هست..
استفاده از رباتیک در ایستگاه فضایی
وی خاطرنشان کرد: این دستگاه در حال حاضر مدلسازی شده و هنوز به مرحله خدمت رسانی نرسیده هست.
شورای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صحت این کار را تایید کرده و نکته مهم ورود ایران به حوزه این فناوری هست..
ربات‌ها و ماشین‌های آینده
وزیر بهداشت تاکید کرد: این دستگاه تا وقت رسیدن به مرحله خدمت رسانی به بیماران وقتی را می طلبد تا بتوانیم اون را برای همه بیماران هستفاده کنیم..
ناسا بر سطح ماه نیروگاه هسته ای می سازد
. محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دستاورد جدید این دانشگاه را در زمینه دستیابی به دانش فنی ساخت دستگاه کبد زیست مصنوعی تشریح کرد..
کبد
دکتر جلال الدین غنوی در مراسم معرفی این دستاورد علمی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان رسانه های کشور، فراخوان نمود: کار بر روی این طرح از یک سال پیش آغاز شده هست و به دلیل عملکرد پیچیده کبد و دفع سموم بدن این کار با پیچیدگی های خاصی همراه بود.
. وی اضافه کرد: برای نشاندن سلولهای بنیادی کبدی و سلول های کبدی بر روی ماتریس نانو اونها را با کلاژن مخلوط می کنیم و سپس آشیانه ای برای تکامل ساختار کبدی ایجاد می کنیم .
ساختار سلولها در این روش به صورت دو قطبی می ماند و عملکرد طبیعی خود را حفظ می کند.
. محقق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: در این روش از سلولهای بنیادی کبدی و سلول های کبدی گوسفند هستفاده می شود .
مقدار کلاژن و سلولهای بنیادی برای هر بیمار باید به صورت متفاوتی محاسبه شود زیرا این موضوع بستگی به حاد بودن بیماری دارد.
.
وی فراخوان نمود: ما در ساخت این دستگاه از کبدی که خداوند اون را با ساختار ساده ای برای دفع سموم و مواد زاید بدن طراحی کرده، الگوبرداری کردیم.
.
غنوی فرمود: سلول های بنیادی را در این دستگاه تا مدتی می توانیم زنده نگه داریم و پس از اون با تکثیر اون و حفظ ساختار و عملکرد اون به صورت یک مرحله اون را به بیماری که کبد خود را از دست داده تزریق کنیم.
. وی اضافه کرد: در این دستگاه ابتدا خون بیمار به کمک لوله ای به قسمتی منتقل می شود که پلاسمای اون جدا شود و پس از اون پلاسما به بخشی وارد می شود که در اون گوی های شیشه ای برنامه دارند که پلاسما و ماتریس نانویی بر روی اون هستوار می شود سپس سلولهای کبدی که جدا سازی شده اند روی اون می نشیند و پس از اون هم کلاژن بر روی اون برنامه می گیرد و سپس کار دفع سموم بدن صورت گرفته و سپس اون دوباره پلاسما به بدن بیمار باز می گردد.
. این محقق در خصوص ثبت بین المللی این دستگاه یادآور شد: بخش هایی از این دستگاه به صورت نوآورانه هست که در حال ثبت پتنت اون هستیم..  . منبع: خبرگزاری مهر. .

نظرات کاربران

80 out of 100 based on 40 user ratings 1190 reviews