آيه 1 سوره قيامت چيست؟


آيه 1 سوره قيامت چيست؟
    آيه 1 سوره قيامت چيست؟

پاسخ :


آيه 8 سوره نازعات چيست؟

1:آيه 9 سوره نازعات چيست؟

آیه 1 سوره قیامت :

"لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ"

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 10 سوره نازعات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 11 سوره نازعات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 12 سوره نازعات چيست؟

2:آيه 13 سوره نازعات چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره قیامت :

"چنین نیست (که کافران پنداشتند) قسم به روز (بزرگ) قیامت."

این آیه در حزب چهار جز بیست و نه قراون مجید برنامه دارد.
سوره قیامت، سوره هفتاد و پنجم قراون کریم می باشد.


آيه 14 سوره نازعات چيست؟
این سوره مکی هست و 40 آیه دارد.


آيه 15 سوره نازعات چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره قیامت :

"I do call to witness the Resurrection Day;"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


92 out of 100 based on 62 user ratings 662 reviews