اگر نماز را بخوانیم و بعد متوجه شویم که در وقت قضا ادا شده چه حکمی دارد؟ آیا قضا محسوب


اگر نماز را بخوانیم و بعد متوجه شویم که در وقت قضا ادا شده چه حکمی دارد؟ آیا قضا محسوب
    اگر نماز را بخوانیم و بعد متوجه شویم که در وقت قضا ادا شده چه حکمی دارد؟ آیا قضا محسوب می شود یا خیر؟ اگر نیمی از نماز در وقت قضا خوانده شود چه حکمی دارد؟

پاسخ :


من 22 سالمه و پسر هستم می خوام ازدواج کنم با کسی که اونم دوست داره با من باشه ولی خانواده

1:نحوه و ترتیب غسل جنابت را توضیح دهید.

اگر حتی یک رکعت از نماز شما در وقت ادا واقع شود ،نماز ادا محسوب می گردد.و چنانچه پس از نماز متوجه شدید که نماز شما در خارج وقت واقع شده اعاده اون لازم نیست.

برگرفته از پرسمان


چرا با وجود تغییر روز شهادت امام جواد(ع) روز عید قربان تغییری نکرد؟ چون ماه ذیقعده یک
پرسمان در تاریخ 2 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:20 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


74 out of 100 based on 54 user ratings 254 reviews

علت پرستش کعبه چیست؟ مگر خدا خانه دارد مگر نمی گوییم که ما هر جا و هر کجا که بخوانیم
فلسفه گذاشتن ریش چیست؟ چرا اغلب افرادی که مؤمن و خداترسند ریش می گذارند؟
آیا قربانی کردن گوسفند در عید قربان واجب است؟
اگر کسی به حرام جنب شده باشد و لباس او به عرق جنب از حرام آلوده شده باشد آیا بعد از خشک
آیا ملائکه الهی دارای حرکت هستند زیرا اگر نباشند کمال و فعلیت مطلق هستند که این فقط
با توجه به اینکه ما از موعود انتظار دین جدید نداریم و با ذکر این مطلب که عیسی(ع) همان
لطفا احادیثی درباره مثبت اندیشی، خلاقیت، شادابی و طراوت، ورزش، اعتماد به نفس و اراده
لطفا با ذکر احادیث پاداش یک جوان حقیقت جو، پیرو علی، با اراده و امیدوار و شاداب و و تلاشگر
من دانشجو هستم و قصد ازدواج دارم؛ اما نمی توانم مورد مناسبی پیدا کنم. از عهده نهاد دانشگاه
قدیما بت ها مظهر شرک بودن الان در جامعه نوین مظاهر نوین شرک چیه؟
اینکه میگن اسلام با زور و پول گسترش پیدا کرد مسلما نادرسته اما مدرک نادرستیش چیه؟
Enabling editing of primary key field in ASP.NET Dynamic Data / LINQ to SQL
How do I make WISA act like LAMP (Protecting .mp3s on IIS)
I need populate a repeater with pseudo-related data
Parse multiple XML files with ASP.NET (C#) and return those with particular element
In ASP.NET how you get the physcial file path when HttpContext.Current is NULL?
What are the key strengths of ASP.NET Webforms?
How to configure asp.net process to run under a domain account?
How to access the HttpServerUtility.MapPath method in a Thread or Timer?
Loading DLL from a /bin directory
HTML Tag ClientID in a .NET Project
*