با پوشیدن لباس مرد محرم با این که شسته و تمیز باشد می توان نماز خواند و نماز خواند باطل


با پوشیدن لباس مرد محرم با این که شسته و تمیز باشد می توان نماز خواند و نماز خواند باطل
    با پوشیدن لباس مرد محرم با این که شسته و تمیز باشد می توان نماز خواند و نماز خواند باطل نیست؟ (در صورتی که مرد دیگر این لباس را نپوشد.)

پاسخ :


حضرت مهدى(عج) داراى چه خصایص و ویژگى‏هایى است که او را متمایز و برترمى‏کند؟ آیا این

1:چرا به امام زمان(عج)، قائم، اباصالح، بقیه اللَّه، صاحب الزمان، حجه اللَّه، مهدى و...

امام خمینى و آیت اللّه بهجت: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن پوشش مختص به جنس مخالف جایز نیست.توضیح‏المسائل مراجع، م‏846.
آیت اللّه سیستانى: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن پوشش مختص به جنس مخالف، اگر او را به صورت جنس مخالف در بیاورد، جایز نیست.توضیح‏المسائل مراجع، م‏846.
آیات عظام تبریزى، خامنه‏اى، صافى، فاضل و وحید: بنابر احتیاط واجب پوشیدن پوشش مختص به جنس مخالف، در صورتى که اون را زىّ و پوشش خود برنامه دهد، جایز نیست.آیت اللّه فاضل، توضیح‏المسائل مراجع، م‏846.


سبب غیبت امام زمان(عج) چیست؟ چرا امامى که باید بین مردم حضور داشته باشد و آنان را هدایت
آیت اللّه وحید، توضیح‏المسائل م، 852؛ آیت اللّه خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س‏1372؛ آیت اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1688؛ آیت اللّه تبریزى، صراطالنجاه، ج‏3، س‏781.
آیت اللّه مکارم: پوشیدن پوشش جنس مخالف، اگر مفسده خاصى بر اون مترتب نشود، اشکال ندارد.آیت اللّه مکارم، هستفتاءات، ج‏1 س‏138
آیت اللّه نورى: بنابر احتیاط واجب، پوشیدن پوشش مختص به جنس مخالف جایز نیست؛ مگر اونکه انگیزه عقلایى و مصلحت مهم‏ترى در بین باشد.آیت اللّه نورى، توضیح المسائل، م 847

برگرفته از پرسمان


با این همه علاقه‏اى که از جانب ارادتمندان امام زمان(عج) اظهار مى‏شود ؛ چرا باز آن حضرت
پرسمان در تاریخ 4 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 05:56 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


86 out of 100 based on 66 user ratings 566 reviews

چرا امتحان به غیبت حضرت مهدى(عج) از شدیدترین امتحانات است؟
‏چرا خداوند فقط دوازده امام، انتخاب کرد تا مجبور شود یکى از آنها را غایب کند تا ما بدون
اگر امام مهدى(عج) انسانى زنده است که در طول یازده قرن با نسل‏هاى پیاپى هم عصر بوده و
مى‏گویند حضرت ولى‏عصر(عج) در غیبت صغرى، سفیران مخصوصى داشته که مطالب لازم و وقایع
چگونه مى‏توانید ثابت کنید که «ولى فقیه»، نایب و جانشین امام زمان(عج)، رهبر و ولىّ جامعه
با توجه به احتمال خطاى مراجع تقلید و مجتهدان، چرا ما از داشتن امام در زمان غیبت محروم
اینکه حضرت مهدى(عج) مى‏فرماید : «اگر ما مراعات شما را نمى‏کردیم و یاد شما را از خاطر
آیا امام زمان(عج) شاهد و ناظر اعمال ما است و به کارهاى خوب و بد ما آگاهى دارد؟ در این
آیا امام زمان(عج)، مى‏تواند به صورت یک فرد ناشناس در میان مردم زندگى کند؟ در این صورت
از اینکه حضرت مهدى(عج)، مى‏تواند یکى از بهترین الگوهاى جامعه امروزى باشد، شکى نیست
Setting a data breakpoint in Visual Studio 2005 on the address of a dereferenced pointer
Monitoring memory usage for a C DLL called with Java via JNI?
Detect GCC compile-time flags of a binary
Best practices for handling variable size arrays in c / c++?
Can a recursive function be inline?
Can pipes be used across LAN computers?
Why are pipes considered dangerous to use in Windows/unix/linux?
Storing PCRE compiled regexes in C/C++
How can I prevent floats and doubles from getting truncated in Java and C?
Are there any good open source BDD tools for C/C++? [closed]
*