می گن شب قدر یکی است حال آنکه وقتی در ایران شبه دقیقا در اون طرف یعنی آمریکا روز هستش


می گن شب قدر یکی است حال آنکه وقتی در ایران شبه دقیقا در اون طرف یعنی آمریکا روز هستش
    می گن شب قدر یکی است حال آنکه وقتی در ایران شبه دقیقا در اون طرف یعنی آمریکا روز هستش یا می گن نمازا همه با هم می رن پیش خدا؟ چطوره؟

پاسخ :


آیا گوش کردن به آهنگ حرام در صورت آموزشی بودن آن اشکال دارد؟

1:آیا خوردن تن ماهی اشکال دارد چون پولک ندارد؟آیا خوردن گوشت مرغ منجمد اشکال دارد چون ذبح اسلامی نمی شود؟
شب قدر در واقع یک شب بیش نیست و آغاز و انجام یک شب کامل در کل کره زمین 24 ساعت؛ یعنى، به اندازه یک دور گردش کره زمین هست و در این مدت تدریجا تمام زمین را فرا مى‏گیرد.


آیا به دست کردن انگشتری که نام ائمه(ع) روی آن است بدون وضو اشکال دارد؟
به عبارت دیگر شب قدر در سطح کل کره زمین به اندازه یک شبانه‏روز در هر جایى از کره هست.


آیا حمل کردن قرآن مجید در جیب اشکال دارد؟
بنابراین، هر قسمتى از کره زمین در پاره‏اى از اون برنامه مى‏گیرد.


اگر شیطان هم به انسان سجده می کرد، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا آفرینش ادامه پیدا می کرد؟
از این رو اگر کسى اون را شبى در ایران درک کند و سپس به کشور دور دستى سفر نماید و شب بعد در اون جا مجددا لیله‏القدر را درک کند، در واقع یک شب بیشتر نبوده هست؛ زیرا شب بعد هستمرار همان شب و پاره دیگرى از اون واحد وقتى هست و فاصله شدن روز در بین دو نقطه، اون را به دو شب تبدیل نمى‏کند؛ زیرا از 24 ساعت خارج نشده و اونچه در نظر این فرد شب دوم هست، در واقع مراحل پایانى همان 24 ساعت مى‏باشد

برگرفته از پرسمان


آیا رجعت انسان پس از ظهور مهدی(عج) اختیاری است؟ اطلاعاتی می خواستم.
پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 11:24 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


92 out of 100 based on 82 user ratings 782 reviews

مردی که زن و بچه داشته باشد، می تواند زن دیگری را به صیغه خود درآورد؟
با توجه به قانون ارث که پسر دو برابر دختر سهم می برد چنانچه کسی بخواهد که ارث در بین
اگر پرنده های وحشی حرام گوشتی که خون جهنده دارند، کشته شود و داخل شکم آنها خالی شود
آیا قبول هدیه(نقدی و غیر نقدی) از کسی که خمس نمی پردازد، مشروع است( در حالی که پرداخت
نظر مقام معظم رهبری درباره باقی ماندن بر تقلید از مراجع رحلت کرده چیست؟
نظر(همه) مراجع تقلید درباره استفاده یا تولید بازیهای رایانه ای چیست؟ در صورتی که در
نظر(همه) مراجع تقلید درباره گفتن، شنیدن، یا پخش کردن جوک و لطایفی که برای اقوام خاصی
How to buffer output from a .net BackgroundWorker?
How to pass 2 string lists to c++ from c# through COM?
What's the best programming IDE for C++ or Mono under Ubuntu? [closed]
Would one have to know the machine architecture to write code?
How do I call managed .NET code from my un-managed C++ code in Windows and vice versa?
Callback unmanaged code from managed C#
What does the construct keyword do when added to a method?
Is it possible to use anonymous functions in C++ .NET?
Equivalent of IllegalArgumentException of Java in C++
How can I pass MemoryStream data to unmanaged C++ DLL using P/Invoke
*