پیش شماره شهرستان طوعلی علیا چند است؟


پیش شماره شهرستان طوعلی علیا چند است؟
    پیش شماره شهرستان طوعلی علیا چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان گل قاسم چند است؟

1:پیش شماره شهرستان گلبوس چند است؟

پیش شماره شهرستان طوعلی علیا 427535 می باشد.


پیش شماره شهرستان گلستان سفلی چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طوعلی علیا باید ابتدا 0427535 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان گلستان علیا چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در طوعلی علیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427535123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان گله بان چند است؟
شهرستان طوعلی علیا از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان گلی قوزی چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


98 out of 100 based on 78 user ratings 278 reviews