مخترع "راديو متر" کيست؟


مخترع "راديو متر" کيست؟
    مخترع "راديو متر" کيست؟

پاسخ :


اصل هشتاد و سه (83) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل هشتاد و چهار (84) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"رادیو متر" در سال 1824 میلادی، توسط یک مخترع انگلیسی به نام "کروس" اختراع شد.


اصل هشتاد و پنج (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل هشتاد و شش (86) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل هشتاد و هفت (87) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

کروس در سال 1824 میلادی "رادیو متر" را اختراع کرد.


اصل هشتاد و هشت (88) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


86 out of 100 based on 56 user ratings 206 reviews