مخترع "عکاسي متحرک" کيست؟


مخترع "عکاسي متحرک" کيست؟
    مخترع "عکاسي متحرک" کيست؟

پاسخ :


اصل صد و يک (101) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

1:اصل صد و دو (102) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

"عکاسی متحرک" در سال 1888 میلادی، توسط یک مخترع آمریکایی به نام "ادیسون" اختراع شد.


اصل صد و سه (103) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


اصل صد و چهار (104) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

2:اصل صد و پنج (105) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

ادیسون در سال 1888 میلادی "عکاسی متحرک" را اختراع کرد.


اصل صد و شش (106) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


92 out of 100 based on 52 user ratings 902 reviews