اصل چهل (40) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل چهل (40) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل چهل (40) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "پيل الکتريکي" کيست؟

1:مخترع "پيل دانيل" کيست؟

اصل چهلم (40) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برنامه دهد.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "پيل اتمي" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "تانک" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "تجزيه نفت" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


86 out of 100 based on 56 user ratings 806 reviews